top of page

תיאום שיחת ייעוץ

  1. אנא תאמו זמן שאתם פנויים לשוחח ללפחות 30 דק ללא הפרעות חיצוניות.

  2. הגיעו לשיחה מוכנים עם התשובות לשאלות הבאות:

    1. מה מביא אתכם לתאם את השיחה? מה אתם מחפשים​?

    2. מה הבעיה שאתם רוצים לפתור?

    3. האם הבעיה שאתם רוצים לפתור היא אותה בעיה שהילד שלכם רוצה לפתור? אם לא, מה הבעיה שהילד רוצה לפתור? (התהליכים מתבססים על המטרות שהילד מגדיר ולא על המטרות שההורה מגדיר)

    4. האם הילד רוצה לפתור את הבעיה? (מבלי שהילד עצמו רוצה לפתור את הבעיה לא יהיה רלוונטי להתחיל תהליך)

bottom of page