top of page

ספרוני הדרכה להורדה

איך לעזור לילד להפסיק לכעוס?

בספרון זה תיכנסו לראש ותבינו יותר לעומק מה עובר על ילד שחווה שהתקפי כעס, תסכול, וביטחון עצמי נמוך. תבינו מה התהליך שעוזר לילדים להשתחרר מהכעסים. תלמדו את המודל הפסיכולוגי מאחורי יצירת שינוי ושחרור כעסים. ותקבלו רעיונות פרקטיים להעצמת הילדים שלכם כדי שתוכלו לעזור להם יותר.

מרובע - MOCKUP - ספרון להורים  רחב.png

6 עקרונות להעצמת ביטחון עצמי אצל ילדים

בספרון זה תיכנסו לראש של ילד שחווה ביטחון עצמי נמוך ותבינו יותר מה הוא עובר. תלמדו מה היה התהליך שהצליח להעצים את הביטחון העצמי של אמציה, לאן זה הביא אותו, איך הוא מעביר את זה הלאה לילדים נוספים, ואיך אתם יכולים ליישם את אותם העקרונות עם הילדים שלכם. ותקבלו רעיונות פרקטיים להעצמת הביטחון העצמי אצל הילדים שלכם.

bottom of page