top of page
  • Writer's pictureamazia fensterheim

מה משותף לכל הילדים שהצליחו לעבור תהליך טיפול בכעסים לילדים משמעותי?

אתם יודעים מה משותף לכל הילדים שעברו לא רק תהליך מוצלח, אלא תהליך מטורף? הם כולם מצאו מטרה גדולה יותר מהמטרה הטיפולית.

המטרה בתהליך טיפול בכעסים לילדים

מה זה אומר? קחו לדוגמא ילד עם התקפי כעס. כשהוא נכנס לטיפול, הוא בעצם נכנס לתהליך שנועד לשנות אותו. לשנות הרגלים זה לא דבר פשוט. ולכן, אנחנו חייבים לשאול את השאלה החשיבה - מאיפה המוטיבציה לעבור תהליך של שינוי? למה שהילד יהיה מוכן לעבור את כל התהליך הזה? אם המטרה הטיפולית היא להיות רגוע ולא לכעס, זה לא ישרוד יותר מדי זמן. הילד צריך סיבה ללמה חשוב לו להיות רגוע ולא לכעוס.


זה החלק הראשון והמהותי ביותר בתהליך טיפול בכעסים לילדים. ברגע שהילד מוצא מטרה שמושכת ומלהיבה אותו, והוא מבין שכדי להשיג את המטרה הזאת הוא חייב לטפל בכעסים שלו, אז הוא ימצא את הכוחות לעבור תהליך של שינוי. ככל שהמטרה מושכת ומלהיבה יותר, ככל שהמטרה חשובה לו יותר, התהליך יהיה משמעותי יותר. לכן חשוב בטיפול שהילד יגדיר את המטרות ולא ההורים. כדי שטיפול יהיה מוצלח, המטרה חייבת להיות של הילד. כשמחפשים מטפל לילדים, חשוב למצוא מטפל שיודע לקשר את השינוי הרצוי למטרות של הילד. בתהליכים שאני מעביר, החלק הראשון והחשוב ביותר הוא למידת הילד. אני רוצה ללמוד אותו. להבין אותו. להבין מה מלהיב אותו. מה הוא אוהב. מה חשוב לו. מי חשוב לו. מה הוא רוצה להיות כשיהיה גדול. למה כל הדברים האלו חשובים לו. רק אז, אפשר להתחיל תהליך משנה חיים.

2 views0 comments

Comments


bottom of page